2024/5/29 update “Pharfaite Swimsuit II”

2024/5/21 update “Bikini 2023 Vanuatu”

2024/3/14 update “Pharfaite Swimsuits Pink”

2024/2/15 update “Black Bunny”

2024/2/9 update “Pharfaite Bodysuits”

2024/1/30 update “Wedding bunny”

2024/1/24 update “Pharfaite Swimsuit white”

2024/1/15 update “Kimono 2023 II”

2024/1/6 update “Kimono 2023 I”

2023/12/24 update “Bikini 2023 Miyako VI”

2023/12/22 update “Bikini 2023 Miyako V”

2023/12/16 update “2023 Summer Dress”

2023/12/13 update “Bikini 2023 Miyako IV”

2023/9/7 update “Bikini 2023 Shimoda II”

2023/8/31 update “Bikini 2023 Ishigaki”

2023/7/8 update “Bikini 2023 Shimoda I”

2023/6/8 update “Bikini 2023 Miyako III”

2023/5/31 update “Bikini 2023 Miyako II”

2023/5/24 update “Bikini 2023 Miyako I”